Pravidla serveru

Pravidla serveru a herního světa
Avatar uživatele
Honnor
Forum Admin
Forum Admin
Příspěvky: 217
Registrován: 23 Lis 2014, 16:47
Server: http://www.soul-aion
Frakce: Podle nálady
Char: lama
Legie: Game Master

Pravidla serveru

Příspěvekod Honnor » 13 Črv 2015, 00:02

Pravidla platná od 5.6.2015

Založením účtu na serveru Soul-Aion-Reborn souhlasíte s níže uvedenými pravidly!!!

HLAVA I – všeobecně

1. Neznalost pravidel neomlouvá. Všichni hráči jsou povinni sledovat změny v pravidlech a řídit se jimi. Každá úprava pravidel bude oznámena ve hře announcí v chatu a změnou data v záhlaví této webové stránky.
2. Hraní na serverech pod adresou http://www.soul-aion.cz/ a veškerými jejími podadresami, je jen na vaši zodpovědnost. Hráč hraje s plným vědomím toho, že server není dokonalý. Jakékoli získané itemy, levely, expy apod. které ztratíte, zmizí vám, či o ně přijdete jiným způsobem - například kvůli pádu serveru, chybě ve hře, vaši neopatrnosti, cizímu zaviněni, atd. NELZE vrátit a NELZE u GM žádat náhradu za ně. Výjimečné případy mohou nastat, toto bude posuzováno individuálně (vyřizuje pouze majitel serveru nebo administrátor přes email).
3. Herní server Soul-Aion-Reborn je soukromý projekt. Z tohoto důvodu nečekejte čistě demokratické principy, ale mírně diktátorské. Registrací na serveru Soul-Aion-Reborn toto berete na vědomí, na jakékoliv pozdější odvolávání na demokratická práva nebude brán zřetel. Omezována budou výhradně nepodložená prohlášení, tvrzení a výroky, které poškozují tento soukromý projekt.
4. Hráč má právo hrát zdarma, nesmí porušovat pravidla serveru, zákony ČR, nebo Ústavu ČR. V případě porušení zákonů ČR či ústavy ČR bude vykázán ze serveru a jeho čin bude předán příslušným státním orgánům.
5. Hráč má právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Soul-Aion-Reborn tým se zavazuje k tomu, že s informacemi o hráčích – ip adresách, názvech acc, apod. – budou jednat nanejvýše opatrně. Nebudou je volně zveřejňovat bez souhlasu majitele acc či postavy pokud se nebude jednat o prošetřování porušení pravidel či přímé porušení pravidel. V takovém případě s těmito informacemi může Admin, či GM jednat i bez svolení majitele acc, nebo postavy.
6. Soul-Aion-Reborn tým se skládá ze začínajících GM (označení ve hře Jr. GM), řadových GM (označení ve hře GM), hlavního GM (označení ve hře GM), herního Administrátora (označení ve hře ADMIN), developerů, šéf moderátora a majitele serveru. Ke všem těmto osobám je nutné chovat se slušně a jakákoliv jejich rozhodnutí zcela respektovat. Jakékoli neslušné jednání může být potrestáno (neuposlechnutí příkazu, vulgární vyjadřování do veškerých chatů a příslušných webů atd.).
7. Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči, a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování výše uvedených pravidel bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je ip adresa registrována, a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti.
8. Zákaz používání jakýchkoli hacků, cheatů či jiných programů, které nabourávají či jinak ovlivňují běžný systém hry, hráče v ní, či mají přímý dopad na hratelnost, server, databázi, accounty, hesla apod. Při podezření jedince z takového jednání okamžitě kontaktujte někoho z Soul-Aion-Reborn týmu.
9. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem propagovat konkurenční free servery!


HLAVA II – herní účty a postavy

1. Nikdo ze Soul-Aion týmu po vás nebude nikdy chtít heslo k hernímu účtu. V případě citlivých údajů budou členové GM týmu s registrovaným uživatelem jednat výhradně přes registrační email k danému accountu!
2. Hráčův account a postavy na něm nejsou majetkem hráče. Account a postavy hráčů jsou majetkem majitele serveru, který si vyhrazuje právo s takovýmto majetkem v určitých případech (právních jednáních či jiných výjimečných situací) nakládat podle svého uvážení i bez vědomí hráče. Slušní uživatelé a hráči, kteří nijak neporušují pravidla, se nemusejí bát, že by o account a postavy na něm přišli, nebo že by s nimi bylo jinak nakládáno. Majitel serveru a administrátor si vyhrazují právo z důvodu kontrol na herní účty logovat bez oznámení majiteli.
3. Hráč je povinen pamatovat si (popř. poznamenat) všechny kontaktní informace spojené s hrou AION či fórem serveru (account, heslo, email atd.). GM NENÍ povinen toto za hráče dohledávat ani měnit. V případě zapomenutí hesla, je možno nechat si vygenerovat heslo nové. Heslo je zasíláno na email zadávaný při registraci (případně změněný v character systému). V případě, že tento email není z nějakého důvodu funkční, není možno heslo zaslat jinam a ztrácíte možnost opětovného zaslání hesla. Pro zaslání nového hesla kontaktujte pomocí emailu majitele serveru, případně administrátora. Email musí obsahovat jméno accountu a registrační email accountu.
4. Hráč se stává zodpovědným za svůj account a veškeré postavy, které založil. Obchodování s postavami a accounty, případně jejich výměna, je ZAKÁZÁNA. V případě, že sdělíte přihlašovací údaje k accountu druhé osobě, GM není povinen zjišťovat majitele. Dále není povinen vracet herní účty, či odcizené itemy. GM má právo takový účet bez náhrady smazat.
5. Na serveru není omezen počet účtů na jednoho hráče, avšak je zakázáno tvořit si účty za účelem porušování pravidel. Hráč za svůj herní účet zcela zodpovídá (tzn. přihlašovací údaje jako ID a heslo nikomu nesvěřuje). V případě porušení pravidel mohou být zablokované všechny jeho účty včetně banu na IP a MAC adresu. Není zakázáno mít puštěných více aktivních účtů najednou u stejné frakce, je však přísně zakázáno hrát za Elyos a Asmo zároveň. Hráč může hrát POUZE za jednu frakci. V případě zjištění, že hráč má účty u Asmo i u Elyos, mají GM právo veškeré herní účty z jedné, libovolně zvolené frakce, zmrazit
6. Herní postavy NESMÍ být pojmenovány podobně, jako členové GM týmu, aby nedošlo k nechtěné záměně. Pokud bude toto zjištěno, je hráč povinen jméno postavy neprodleně změnit. V opačném případě bude postava bez náhrady do 48 hodin smazána. Zároveň nesmí být herní postava pojmenována neslušnými či urážlivými slovy (mimo jiné i rasistické nebo jiné podtexty). To platí i pro přeložené výrazy do cizích jazyků. Pokud bude toto zjištěno, bude postava bez náhrady smazána.
7. Je zakázáno pojmenovávat pety, NPC pod kontrolou hráče, případně předměty, které změnu názvu umožňují, jmény, které používají hráči.


HLAVA III – herní komunikace a komunikace s GM týmem

1. Oficiální cesta, jak kontaktovat majitele serveru nebo administrátora, je email. Zbývající členy týmu kontaktujte podle uvedených možností nebo ve hře. Veškeré kontakty najdete na adrese: http://www.soul-aion.cz/kontakty.
2. V jakémkoli veřejném chatu (ať už LFG, say, shout, atd.) je hráč povinen dodržovat základní pravidla slušného chování. Veškeré vulgarity, nadávky, urážky mezi hráči, rasistické výroky budou trestány herním vězením (vězeňské sazby ZDE). Netýká se: Legijních chatů, chatů v groupách, aliančních chatech a whispech.
3. GM tým se v žádném případě nebude zabývat soukromou komunikací dvou hráčů ve hře. Pokud nechcete číst texty jiného hráče, použijte nástroje k tomu určené přímo ve hře. Tzv. IGNORE list
4. Na serveru Soul-Aion-Reborn je zakázána jakákoliv komunikace mezi frakcemi, a to jak pomocí stánku, tak jinými způsoby. Neplatí pro emotikony.
5. GM není povinen Vám vysvětlovat herní systém. Tzn. nemusí odpovídat na dotazy typu „jak funguje craft“ „kde najdu tohle npc“ apod. Mimo jiné GM není databanka a nemůže vědět vše. Proto pokud nebude něco vědět, můžete jej požádat o pomoc při hledání (což může z časových či jiných důvodů odmítnout), nebo si to najít sami. Je zakázáno kohokoliv ze Soul-Aion-Reborn teamu spamovat do whispu a zatěžovat ho nesmyslnými věcmi.
6. Za neustálé spamování whispu GM může být udělený trest. Spamováním se rozumí posílání zpráv v rozmezí kratším než 5 minut.
7. Je zakázáno po členech Soul-Aion-Reborn týmu vyžadovat jakékoliv prostředky ke zjednodušení hry (kinahy, jiné potřebné itemy, portování odněkud někam atd.) a stejně i Soul-Aion-Reborn tým má zakázáno podobné prostředky hráčům poskytovat – tzv. support.


HLAVA IV – herní svět Soul-Aion-Reborn

1. Je zakázáno pohybovat se v základní oblasti Gelkmarosu, či Inggisonu náležící opačné frakci. Za základní oblast se považuje zóna za branami nejbližšími k samotné pevnosti (myšleno Inggison Illusion Fortress a Gelkmaros Fortress). Kdokoliv přistižený v této zakázané zóně bude po zásluze odměněn.
2. Je zakázáno úmyslně vbíhat nebo se zdržovat v místech s posunutými geodaty. Jako zneužití se považuje např.: postavení si soukromého obchůdku s provokativními, či jinými nápisy, bezdůvodné stání v místě, kde nejde získávat zranění a vypisování smajlíků nebo číslic, útočení z místa, do kterého nelze vézt útok zpátky, atd.
3. Je zakázáno stavět kisky přímo do zdí, kde nemohou být žádným způsobem označeny.
4. Zákaz pohybování se s kanóny (děly). Tolerováno bude nejbližší okolí, kde dělo běžně stojí. Pro definici se nejbližší okolí bere do 10 jednotek (metrů)
5. Je zakázáno využívat jakýchkoli bugů (chyb, mezer) ve hře. Hráč je povinen jakoukoli chybu (ať již prospěšnou či neprospěšnou) neprodleně nahlásit někomu z Soul-Aion-Reborn týmu, který je online či na fóru, nebo jiným způsobem dát vědět pověřeným osobám. Pokud tak hráč neučiní a bude bugu využívat ve svůj či jiný prospěch, nebo se o něm šířit dál, či dokonce nabádat k bugování (využívání chyby), bude potrestán. Hráče neomlouvá to, že dá později o chybě vědět GM nebo Adminovi.


HLAVA V – dodatky pravidel

bez dodatkuHLAVA VI – přehled odměn za porušení pravidel

BAN IP a MAC adresa - (posuzováno individuálně každý případ)

* použití nepovolených externích programů/přístupů/hacků/cheatů, propagace konkurenčního serveru, prodej a manipulace s herními accounty a postavami na nich

Deaktivace accountu - (posuzováno individuálně každý případ)

* hra za obě frakce, vícenásobné porušení pravidla, prodané accounty, opakované využívání chyb ve hře

Výmaz inventáře - (posuzováno individuálně každý případ)

* využití chyb hry vedoucích k vlastnímu obohacení, prohřešky v rámci hry Player vs. Monster (PvM)

Výmaz AP (Abys Pointů) - (posuzováno individuálně každý případ)

* prohřešky v rámci hry Player vs. Player (tzv. PvP)

Časový trest v Jailu - (řeší řadové GM)

* porušení pravidel eventu, vyrušování na eventu, porušení pravidel týkajících se HLAVA III bod 2., žádost o support, bezdůvodné napadení GM, spam whispu GM

Časový trest v Jailu s bonusem (sběr rostlinek) - (řeší řadové GM)

* opakované: porušení pravidel eventu, vyrušování na eventu, porušení pravidel týkajících se HLAVA III bod 2., žádost o support, bezdůvodné napadení GM, spam whispu GM

* drobné porušení chyb herního světa
Obrázek

Vrátit se na “Pravidla serveru Soul-Aion”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host